Lezen

Niet altijd hoeft dyslexie de oorzaak te zijn van een achterblijvende leesvaardigheid.  Een kind leert vanzelf praten; een kind leert niet vanzelf lezen. Daarvoor gaat het kind naar school en krijgt instructie. Soms mist het kind een deel ervan doordat het kind even niet zo lekker in zijn vel zit. Misschien omdat zijn oma ziek is. Ook kunnen oorproblemen de oorzaak zijn dat het kind een achterstand oploopt. Met extra instructie van Letterwijs kan de achterstand weer ingehaald kan worden.