Spelling een kwelling?

Onze Nederlandse taal bestaat uit 26 letters, die bij 45 klanken horen. Dat betekent dat bij een klank meerdere letters kunnen horen: bijvoorbeeld de klank /g/. Deze hoort bij de letter g, maar ook bij de ch. Lastig hoor als je dan niet weet welke letter bij de klank hoort. Maar ook kunnen meerdere klanken bij 1 letter horen. Bijvoorbeeld de letter – e – in het woord hergroeperen. In de Engelse spelling is dit nog extremer. Let op de ie klank in de zin: did hreallbelieve that Caesar was there to size the seas?

Kinderen met dyslexie hebben moeite om aan een klank direct de juiste letter te koppelen. Zij moeten daar iedere keer over nadenken. Dit is erg inspannend en bevordert het plezier in het schrijven niet erg.

Letterwijs biedt training in de spellingsregels, op een manier dat het kind de structuur van de taal beter begrijpt. Doordat het kind zich bewust wordt van de spelling zal het niet alleen tijdens het dictee maar ook tijdens het spontaan schrijven de regels toepassen. De aandacht kan dan gaan naar de inhoud van wat het kind wil schrijven.